ISO 9001

CATEGORY

ISO

BUDGET

500 TL

CONSTRUCTION PROJECT CONSTRUCTION PROJECT

DETAILS

PROJECT SIZE

346 ft

ISO 9001

ISO - 9001

ISO 9001 KAPSAMI

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite yönetim sistemi:

Yönetim sorumluluğu mal veya hizmet üretimi sırasında kaliteyi etkileyen faaliyetleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan bütün çalışanların sorumluluk, yetki ve düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Bu başlık altında, müşteri odaklılık, yönetimin taahhüdü, planlama, sorumluluk, yetki ve iletişim, kalite politikası ve yönetimin gözden geçirmesi alt başlıkları bulunmaktadır.

Kaynak yönetimi:

Kaynak yönetimi konusunda kuruluş, insan kaynakları, altı yapı gereksinimleri ve çalışma ortamı bakımında bütün kaynak ihtiyaçlarını tespit etmiş ve bu ihtiyaçlara uygun kaynağı sağlamış olmalıdır. Bu arada yönetimin, yapılan işin performansını ölçecek ve kuruluş içi kalite kontrollerini yapacak eğitilmiş kadrolara da sahip olması gerekiyor.

Ürün gerçekleştirme:

Mal veya hizmetin üretilmesi faaliyetleri ile ilgili olarak üretimin planlanması, müşteri ile ilişkili süreçlerin belirlenmesi, tasarım ve geliştirme çalışmaları, satın alma faaliyetleri ve üretilen mal veya hizmetin sunulması çalışmalarının bütününü ifade etmektedir.

Ölçme, analiz ve iyileştirme:

Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili her aşamada ölçülebilir değerlerin gözlenmesi, incelenmesi ve bu sırada uygun olmayan ürün veya hizmetin kontrol edilmesi, verilerin analiz edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının zamanında yapılabilmesi faaliyetlerini içermektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran bir kuruluş, kalite politikasını belirlemiş, kalite için hedeflerini açıklamış ve bu konuda yapacaklarını tespit etmiş ve dokümente etmiş olmalıdır. Bunların bütünü, kuruluşun kalite politikasını belirler.

ISO 10002

PREV